અમે છાપ અને તમે બધાં તો કાટ


ચાલો આપણે બધાં ભ્રષ્ટાચારની હરીફાઈ કરીએ,

જે જીતે તેને સન્માંનીશું.

એમાં રાજકારણી, અમલદાર , અને આમ આદમી આવ્યા

હરીફાઈમાં આમ આદમી નો ફાવ્યા, એ તો છેલ્લા આવ્યા.

બોલો આમ આદમીના ભાગ્યમાં છે સન્માન?

એમાં રાજકારણી અને અમલદાર મળી ને કહે :તને આ છાજે છે?

કે અમારી સાથે બાજે છે..!

આમ આદમી કહે : બોલો, આ બધાં લાજવાને બદલે ગાજે છે..!

રાજકારણી અને અમલદાર કહે : તું અને અમે તો સિક્કાની બે બાજુ,

આમ આદમી કહે : સાચી વાત છે, અમે છાપ અને તમે બધાં તો કાટ.

નીતિન ગજ્જર

Advertisements

4 thoughts on “અમે છાપ અને તમે બધાં તો કાટ

  1. parul1234 04/05/2013 / 5:46 AM

    aa badha to khare khara kat, eni tole koi na aave…..

  2. Virendra Mistry 04/05/2013 / 6:09 AM

    સાચી વાત છે, અમે છાપ અને તમે બધાં તો કાટ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s